Noppatuuri

Vartijoita ja vampiireja!

Onnekas Pako pohjaan pulahti,
Sankarit uljaat, sekä Orm, paikalta vilahti.

Matkaevästä kaivattiin,
Torniin Sinitähden suunnattiin.
Vaan leivän sijasta murentui joukko,
Dramalan silmään osui niin akka kuin ukko!

Hyvää silmää, pahaa verta,
Taiat valuu sinne minne joka kerta.
Kun ei enää kuulu lintujen laulua
kun teräs alkaa viuhua…

Joku meistä on mennyttä kalua!


LINKKI TALTIOINTIIN

Comments

Onkaloinen MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.