Noppatuuri

Uusi ystävä koston tiellä

Pimeä vintti pajaksi valkeni,
Menninkäinen messinkikoura sankareita virvoitti.

Hilavitkuttimia ja vimpaimia tönö täynnä,
Jahtivinkkejä vähemmän.

Kun löytyi huoneet koreat ja ammeet auvoiset,
Vainu vainolaisen vahvana vaani,

Ja sankarteot väkevät
Uuden ystävän uran osoitti.

LINKKI TALLENTEESEEN

Comments

Onkaloinen MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.