Noppatuuri

Pelkoa ja inhoa Käräjärannassa

Oli Broax kunnossa kurjassa,

Hurme höyryksi haihtui.

Laulut luiset ja veisut pyhät

Mielen kielekettä kohti ajoi,

Kunnes…

Kunnes.

 

LINKKI TALLENTEESEEN

 

Comments

Onkaloinen MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.