Noppatuuri

Käräjärannan kolikkeet

Hassut on hinnat Käräjärannan, rahvaskansan räyhäraitin!

Opas kasalla kolikkeita, opus laululla lentoisalla,

Olunen lantilla muutamalla, puukosta pyytämättä,

Vaan haavansulku hienoinen ei hinnalla millään!

 

LINKKI TALTIOINTIIN

 

Comments

Onkaloinen MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.