Noppatuuri

Itkua ja hampaidenkiristystä

Sanoja vain, laulua ei.
Haltian ilon rakkaan kuolema vei.

Hiippailija unentäytteisessä yössä,
Ja oli sitten töhö täydessä työssä.

Torilla laulu luinen ja luihu
Vaan lyöntiä pahemmin sattuu kaiho.

Comments

Onkaloinen MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.